تعبیر خواب لنگیدن پا

به گزارش مجله آی سیب، دیدن لنگیدن پا در خواب به گفته ابن سیرین نشانه ای از خوار شدن در بین خویشان است. با تعبیر خواب لنگیدن پا همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب لنگیدن پا

سرویس سرگرمی - پا یکی از اندام های بدن است که به گفته تفسیرگران غربی نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. دیدن هر گونه آسیب در پا و ناتوانی در راه رفتن در خواب هشداری است از مسائل به وجود آمده در بیداری. حضرت امام صادق دیدن شخصی که می لنگد را در خواب در وجه اول منفعت تعبیر نموده اند. همیشه به یاد داشته باشید که تعابیر خواب بایستی با توجه به شرایط بیننده خواب تعبیر شود. لذا تعبیر هر نفر می تواند با دیگری متفاوت باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب لنگیدن پا

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که پای او می لنگید بیانگر این است که پیش اقوام خود خوار و ذلیل می شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب پای خود را لنگ دید به این معنی است که به هدفش نخواهد رسید ولی اگر دید که با یاری عصا حرکت می کرد نشانه ای از یاری دیگران در رسیدن به اهدافش است.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی هر دو پایت لنگ شده است، به سرپرستی و ریاست کسی بر خانه اعتماد و تکیه می کنی.

لوک اویتنهاو: لنگ بودن: از دست دادن خوشنامی

تعبیر خواب دیدن شخص لنگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن فرد لنگ درخواب، بر پنج وجه است:

  1. منفعت.
  2. ناتوانی.
  3. درویشی (فقر و نداری).
  4. غم و اندوه.
  5. نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی).

جابر مغربی می گوید: اگر کسی که لنگ است در خواب ببیند که لنگ بوده، ولی پایش درست شده است، به مقصود و خواسته اش می رسد.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

منبع: setare.com
انتشار: 18 آذر 1399 بروزرسانی: 18 آذر 1399 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 1318

به "تعبیر خواب لنگیدن پا" امتیاز دهید

6 کاربر به "تعبیر خواب لنگیدن پا" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب لنگیدن پا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید