تعبیر خواب طوطی - دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش مجله آی سیب، با تعبیر خواب طوطی، تعبیر خواب طوطی های رنگی، تعبیر خواب طوطی سبز، تعبیر خواب طوطی سفید، تعبیر خواب هدیه دریافت طوطی و تعبیر خواب طوطی سخنگو همراه ما باشید.

تعبیر خواب طوطی - دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟

با ما همراه باشید و درباره jamalseyyedi بیشتر بدانید.

سرویس سرگرمی - دیدن طوطی در خواب نماد و سمبل آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است. گاه این فرد می تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب طوطی چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تأیید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.

معبرین غربی گویند:

دیدن طوطی در خواب این نشانه را به بیننده خواب می دهد که شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.

اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید. فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست. بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.

به تعبیری دیگر اگر در خواب خود طوطی مشاهده کردید بایستی مسائل نفرت انگیز و تجربیات تلختان را کنار گذارید فکر کردن به این مسائل شما را در زمینه کاری خسته خواهد کرد بنابراین یک اتفاق تازه و هیجان انگیز در زندگی خود ایجاد کنید و از انجام آن لذت ببرید.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.

  1. فرزند.
  2. دختری دوشیزه.
  3. شاگردی جلد و زرنگ و چابک.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن فاخته وقمری و طوطی مرد شایسته بود.

آنلی بیتون: دیدن طوطی در خواب، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است.

تعبیر خواب هدیه دریافت طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ناراحت می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید. دریافت طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

← دیدن طوطی در خواب →

تعبیر خواب طوطی های رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب طوطی سبز

معبرین غربی:

  • تعبیر خواب طوطی سبز اشاره به شخصی دارد که در حال تلاش برای فرستادن پیغامی به بیننده خواب است. این پیغام در رابطه با فردی است که هم اکنون در زندگی بیداری رویا بین حضور دارد.
  • طوطی سبز در خواب اشاره به یادآوری خاطرات کودکی نیز دارد.
  • تقلید از رفتار دیگران نیز می تواند به صورت طوطی سبز در خواب دیده شود.

تعبیر خواب طوطی سفید

معبرین غربی: این رویا اشاره به این موضوع شدارد که شما نمی دانید به چه کسی اعتماد کنید.

تعبیر خواب طوطی سخنگو

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند، علامت آن است که کارهایی بی فایده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.
  • اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسائل خصوصی خود دچار مسئله ای خواهید شد.

معبرین غربی: طوطی سخنگو در خواب اشاره به افراد نادان اطرافتان دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

منابع:

www.auntyflo.com

منبع: setare.com
انتشار: 6 آذر 1399 بروزرسانی: 6 آذر 1399 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 1294

به "تعبیر خواب طوطی - دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب طوطی - دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید