شمشیربازی

حضور 5 شمشیرباز ایران در مسابقات زون آسیا و انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگاران، کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو اولویت این روزهای فدراسیون شمشیربازی برای اسلحه سابر مردان آنهم در بخش تیمی است. برای این منظور شمشیربازان اسلحه سابر تا به امروز در پنج مرحله رقابت های کسب امتیاز المپیک شرکت نموده اند و اواخر آبان ماه...

15 آذر 1398