7 مزیت طرح حمایت از بافت های تاریخی

به گزارش مجله آی سیب، طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد آنالیز نهاده شد و تصویب شد.

7 مزیت طرح حمایت از بافت های تاریخی

به گزارش مجله آی سیب به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، طرحی که به باور کارشناسان، می تواند جوابگوی بسیاری از چالش های حول موضوع بافت ها و بناهای تاریخی باشد و محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در اظهار نظری در یک برنامه رادیویی گفته است از سال 1309 تاکنون، طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های فرهنگی و تاریخی یکی از مهم ترین قوانینی است که در حوزه میراث فرهنگی به تصویب رسیده است که به مدیریت یکپارچه بافت های تاریخی یاری می نماید. اما این، تنها نقطه قوت این طرح نیست.

بر اساس گزارش ارزیابی که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، پیش بینی سازوکار تعیین نماینده محدوده و حریم آثار و ابنیه تاریخی- فرهنگی، توجه به طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی، تقسیم کار متولیان، ذی نفعان و ذی ربطان میراث فرهنگی کشور، پیش بینی تسهیلات بانکی برای مرمت و احیای بافت های مذکور، ایجاد سازوکار برای حل تعارض منافع مربوط به کمیسیون موضوع ماده 99 و 100 قانون شهرداری ها، تهیه فهرست آثار و بناهای واجد ارزش در فهرست آثار ملی و اعلام عمومی آنها و توجه به بیمه شدن آثار و بناهای تاریخی از مهم ترین نقاط قوت این مصوبه به شمار می روند.

سابقه طرح

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی در شهریور ماه سال 96 مطرح شد. هرچند که سابقه مطرح شدن آن به سال سوم دوره نهم مجلس، یعنی آذرماه 93، می رسد اما دغدغه نمایندگان در این حوزه موجب طرح مجدد این موضوع شد و پس از آنالیز در کمیسیون های تخصصی، به تصویب رسید.

نقاط اتکا

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی خود از این طرح، توجه قانون گذار به میراث ملی کشور و حفاظت و صیانت از آنها و پیش بینی احکام حمایتی در این باره را حائز اهمیت دانسته و روح حاکم بر طرح ارائه شده را که حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی است، مثبت ارزیابی نموده. به علاوه بر این نکته نیز تاکید داشته که با توجه به مناقشه برانگیز بودن موضوع و تعدد مراکز تصمیم گیر در این حوزه، تعیین تکالیف قانونی برای دستگاه های درگیر در این امر و تعیین کردن وظایف آنها لازم است.

طبق این گزارش، طرح پیشنهادی همچنین کوشش نموده به برطرف مهم ترین مسائل و چالش های بافت های تاریخی - فرهنگی به وسیله قانون گذاری بپردازد. اما چنانچه پیش تر اشاره شد از نظر بازوی پژوهشی مجلس، این طرح 7 نقطه قوت اصلی دارد. براین اساس، این طرح توانسته است در ماده 2 خود سازوکار تعیین نماینده محدوده و حریم آثار و ابنیه تاریخی-فرهنگی را پیش بینی و به طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی توجه کند.

موضوع تقسیم کار متولیان، ذی نفعان و ذی ربطان میراث فرهنگی کشور نیز در مواد 2 تا 9 این طرح که به تصویب مجلس رسیده، مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 8 این طرح نیز تسهیلات بانکی برای مرمت و احیای بافت های مذکور پیش بینی شده است. همچنین، سازوکار برای حل تعارض منافع مربوط به کمیسیون موضوع ماده 99 و 100 قانون شهرداری ها نیز در ماده 11 این طرح ایجاد شده است.

تهیه فهرست آثار و بناهای واجد ارزش در فهرست آثار ملی و اعلام عمومی آنها نیز که در ماده 17 لحاظ شده و توجه به بیمه شدن آثار و بناهای تاریخی در ماده 19 طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی به عنوان دیگر نقاط قوت این مصوبه برشمرده شده اند.

ایرادات شکلی

تدوین نمایندگان اصلی طرح، تاکید می نمایند ایرادات موجود، محتوایی نیست و اغلب شکلی است. اصلی ترین ایراد از نظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، داشتن بار مالی در مواد 9، 13، 14، 18 و 19 است؛ امری که مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی عنوان می گردد.

همچنین براساس این گزارش، این طرح حاوی احکامی است که در قوانین موضوعه موجود و وظایف دستگاه های اجرایی تداخل ایجاد می نماید.

برای مثال تصویب و ابلاغ محدوده بافت تاریخی و فرهنگی شهرها از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است حال آنکه در ماده 2 طرح، مقرر است این مهم به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور محول گردد. از سوی دیگر ماده 2، تعیین حرایم را به سازمان میراث فرهنگی محول می نماید؛ درحالی که این مهم از مصادیق قانون گذاری است و واگذاری آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مغایر شئون قانون گذاری و حکمت مقنن و از این حیث با اصل 85 قانون اساسی در تضاد است.

علاوه بر این، مکلف کردن سازمان میراث فرهنگی به اولویت واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی علاوه بر مبهم بودن درخصوص اولویت گذاری، با سیاست های کلی ابلاغی توسعه بخش تعاون و بعضی از قوانین مادر از جمله ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

در ماده 3 طرح، ابهام درخصوص تفکیک تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وجود دارد که مرجع تهیه، اجرا و تصویب طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده های بافت های تاریخی-فرهنگی مناطق شهری و روستایی کدام نهاد است.

این گزارش درخصوص ماده 5 که بر تدوین مواد درسی پیرامون موضوع بافت های تاریخی تاکید دارد نیز این ایراد را وارد نموده که مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1358، مرجع آنالیز و تصویب سرفصل، محتوای دروس و رشته های تحصیلی مربوط، شورای عالی آموزش و پرورش است که بر اساس برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیرنظام های سند تحول بنیادین تعیین شده است و هر گونه اصلاح و تکمیل در این باره براساس ضوابط شورای مزبور اتخاذ می گردد.

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین با اشاره به ماده 12 طرح مذکور، یادآور شده که تعیین نیست تکلیف سازمان میراث فرهنگی عمل به قانون نظام فنی مهندسی است یا پیش بینی ایجاد نظام فنی مهندسیِ حوزه بناها، اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی.

نکته حائز اهمیت این است که در نظام قانون گذاری کشور، قانونی با عنوان قانون نظام فنی مهندسی وجود ندارد، لذا اگر منظور، تکلیف به ایجاد یک نظام صنفی فنی مهندسی در این حوزه است، علاوه بر مغایرت با اصل 74 قانون اساسی، تشکیل نظام صنفی فنی مهندسی در این حوزه قابل دفاع کارشناسی نیست. درخصوص ماده 13 نیز تاکید شده که طریق جبران بار مالی حکم مربوط تعیین نشده است.

از سوی دیگر، این گزارش یادآور شده که در ماده 14 طرح، طریق جبران کاهش درآمد شهرداری ها پیش بینی نشده است. در این راستا، طریق جبران کاهش درآمد شهرداری ها، توسط سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه سنواتی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

در خصوص ماده 16 نیز کارشناسان مرکز ذکر این نکته را ضروری دانسته اند که بافت های تاریخی- فرهنگی اعم از آثار روستایی و شهری است، در حالی که ماده مذکور صرفا به بافت های شهری اشاره دارد.

از سوی دیگر، حکم ماده 18، یعنی ایجاد ساختار اداری در شهرداری های دارای بافت تاریخی- فرهنگی، علاوه بر ایراد اصل 75 قانون اساسی، با توسعه تشکیلاتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است. به علاوه، در حال حاضر ساختار اداری در شهرداری های دارای بافت تاریخی- فرهنگی در حال اجراست و پیش بینی این حکم زائد بوده و فاقد حکمت مقنن است.

مضافا اینکه، تغییرات ساختاری شهرداری ها تابع ضوابط و قواعد خاص خود است و از این حیث با روح حاکم بر بند 10 اصل سوم قانون اساسی مغایریت دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، بافت ها و بناهای تاریخی و فرهنگی کشور توسط مخاطرات طبیعی و عوامل محیطی در معرض فرسایش، کهنگی و پیری قرار دارند و با توجه به اهمیت حفظ این آثار و ابنیه با ارزش تاریخی به عنوان بخش مهمی از هویت ملی و فرهنگی کشور، همین طور اهیمت آنها در اقتصاد میراث فرهنگی و گردشگری ایران، احتیاج به قانون گذاری در این حوزه احساس می گردد.

این طرح که حالا به تصویب مجلس رسیده، می تواند با برطرف بعضی ایراداتش مرجع مناسبی برای حل چالش های بافت های تاریخی و بازگرداندن این بافت ها به چرخه مالی کشور باشد.

* منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، سه شنبه 24 اردیبهشت 98

منبع: میراث آریا
انتشار: 29 شهریور 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 286

به "7 مزیت طرح حمایت از بافت های تاریخی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "7 مزیت طرح حمایت از بافت های تاریخی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید