رشت و اصفهان، بهانه ورود گردشگران به ایران

به گزارش مجله آی سیب، ایران سرآمد شهرهای خلاق یونسکو در آسیا شد و با ثبت دو شهر در این شبکه بین المللی، راه دیگری برای حضور گردشگران بیشتر به کشور باز کرد.

رشت و اصفهان، بهانه ورود گردشگران به ایران

از 11 سال پیش یونسکو در اقدامی نو شبکه شهرهای خلاق را راه اندازی کرد، شهرهایی که بر اساس هفت معیار اصلی از سراسر دنیا انتخاب و به لیست شبکه های شهرهای خلاق اضافه کرده می شوند و ایران نیز از امسال با ثبت دو شهر خود در این شبکه جای پای خود را ثابت کرد. اصفهان بر اساس معیار صنایع دستی و رشت با معیار تنوع و سلیقه غذایی امسال به لیست اضافه شدند. عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو در این زمینه توضیح داد:

ایجاد شبکه شهرهای خلاق یکی از برنامه های سازمان دنیای یونسکو و در چارچوب رویکرد توسعه پایدار است که از سال 2002 برنامه ریزی های آن آغاز و سال 2004 با تائید کشورهای عضو؛ نهائی و به تصویب رسید.

وی هدف یونسکو از تصویب شبکه شهرهای خلاق را معرفی ایجاد خلاقیت به عنوان موتور چالاکی و طراوت فرهنگی در شهرها بیان نمود و اضافه کرد:

از آن جایی که این رویکرد کاملا از طرف سازمان یونسکو مطالعه شد، از سال 2004 تا دسامبر 2015 (آذرماه 1394) 116 شهر عضو این ساختار شدند.

به گفته وی، هر شهری که کاندیدای عضویت در این شبکه باشد، باید دارای یکی از معیارهای هفت گانه یونسکو شامل ادبیات ، خوراک شناسی، صنایع دستی ، موسیقی ، هنرهای رسانه ای ، هنرهای مردمی و طراحی باشد. معیارهایی که بیانگر روح حاکم بر فعالیت های آن شهر خاص است. او تاکید کرد:

هر شهر که نامزد شهرهای خلاق می شود، باید واجد یکی از این معیارها بوده و پفراینده ای از معیار خاص آن از طریق متخصصان جامع شهری با نگاه خلاق گرایانه و فرهنگی و نه صرفا کالبدی از شهر تهیه کرده و پس از تائید نهایی در یونسکوی دفتر تهران، به سازمان بین المللی یونسکو فرستاده شود.

مستکین اضافه کرد:

یونسکو معتقد است که صرفا نباید به تجسم و جسمیت یک شهر فکر کرد، بلکه باید با پاسداشت و پاسداری از قومیت فرهنگی آن شهر که در قالب این معیارها مندرج شده، روحی دوباره به کالبد شهر کاندید شده بر اساس معیارش دمیده شود، تا راه آن معطوف به جهت توسعه پایدار باشد.

رشت 270 نوع تنوع غذایی دارد

مدیر گروه بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به این که ایران با ثبت دو شهر رشت و اصفهان برای نخستین بار به این شبکه راه یافته و حضور خود را در شبکه شهرهای خلاق به اثبات رسانده است، توضیح داد:

شهر رشت به دلیل داشتن حدود 270 نوع غذا در بین شهرهای شمالی ایران و با داشتن تنوع بسیار عالی در معیار تنوع و سلیقه غذایی به عنوان شهر خلاق در حوزه غذا شناخته شد، مهمترین بحث تنوع آن استفاده از غذاهای سبز است.

اصفهان پیشرو در شبکه های یونسکو

مستکین اصفهان را شهری دارای معیارهای مختلف فرهنگی دانست و اضافه کرد: این شهر یک بار دیگر در سال 2011 و قبل از کاندیدا شدن برای شهرهای خلاق به همراه دو شهر نیشابور و شیراز در شبکه شهرهای معنوی دنیا قرار گرفته است. او تاکید کرد:

این پیشینه هنر محوری در اصفهان باعث شد تهیه پفراینده شهر اصفهان در لیست شهرهای خلاق دنیا و دارای هنرهای سنتی و صنایع دستی به سرعت تهیه شود.

وظیفه متولیان شهرهای خلاق در یونسکو

به گفته مدیر گروه بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو، شهرداری هر شهری که نامش در شبکه شهرهای خلاق ثبت می شود، باید یک دفتر با عنوان دفتر شهر خلاق یونسکو راه اندازی کند تا بتواند برنامه های محور خلاقانه اش ر ا در طول عضویت در این شبکه پیاده سازی کند. وی با تاکید بر این که عضویت هر شهر در این شبکه به طور دائم است و آن شهر باید بر اساس معیارهای یونسکو حرکت کند، بیان نمود:

او اضافه کرد:

به عنوان مثال شهر رشت می تواند با دو منطقه دیگر در دنیا مانند اسپانیا و ایتالیا که شهر خلاق غذا نام گرفته اند، از نظر اطلاعات داد و ستد کند. در واقع مهمترین هدف این است که شهرهای خلاق در یک مختصات جغرافیایی فرهنگی با یکدیگر داد و ستد داشته باشند.

او امضای تفاهم نامه بین شهرهای خلاقی که با یکدیگر در یک وجه قرار می گیرند را از جمله اهداف مهم شبکه شهرهای خلاق یونسکو دانست و تاکید کرد:

در این شرایط شهرهای عضو می توانند به مرور به چنین واقعیتی دست پیدا کنند و با یکدیگر قراردادهایی در حوزه های مختلف مانند توسعه گردشگری و زیرساخت هایش منعقد کنند. همچنین بتوانند برنامه های عملی و اجرائی در سطح دنیا و منطقه ای به سوی توسعه پایدار داشت باشند.

مستکین اظهار کرد:

توسعه پایدار ظرفیت نسل های پیشین را به صورت تمام و کمال حفاظت کرده و به نسل های بعدی منتقل می کند. بنابراین اگر نتوانیم در فرایند شبکه شهرهای خلاق انتقال دهنده توسعه پایدار باشیم، پیروز عمل نکرده ایم.

شیراز، کاندیدای شهر ادبیات

وی همچنین از کاندیدا شدن شهر شیراز به عنوان شهر ادبیات در دوره بعدی انتخاب شهرهای خلاق یونسکو خبر داد و اضافه کرد:

نهایی شدن این نامزدی منوط به همکاری شهرداران شیراز است، چون معتقدیم باید نوع نگاه به شهرها از حالت سنتی خود خارج و شهرها در راستای عیارهای فرهنگی قدم بردارند تا بتوانند خود را احیا کرده و از توسعه بی رویه تخریب بافت های تاریخی جلوگیری کنند.

شهر خلاق، پایگاهی برای حضور گردشگران

او در ادامه با بیان این که با انتخاب و ثبت هر شهر به عنوان شهر خلاق، یک فضای خوب برای توسعه گردشگری در سطح بین المللی پیدا می کند، اضافه کرد:

نام این شهرها در نقشه های یونسکو قرار می گیرد و تبدیل به پایگاهی برای حضور گردشگران به این شهرها می شوند. در واقع به عنوان بهترین شهرهای دنیا در حوزه های فرهنگی نام شان در یونسکو ثبت می شوند و یکی از مکان ها با عنوان توسعه صنعت گردشگری فرهنگی می شوند.

فرایند تهیه پفراینده شهرهای خلاق

او در توضیح فرایند تهیه پفراینده بیان نمود:

پفراینده نخست باید در قالب یک پروپوزال از سوی شهرداری و نهادهای متولی و بخش فرهنگ و علوم اجتماعی یونسکو تهیه شود. در این راستا باید مقدمه و معیارهای قابل توجه ازسوی شهرداری مدنظر قرار گیرد و در پفراینده اثبات شود که آن شهر فلان معیار را دارد. پس از آن پفراینده در یونسکو بررسی و در صورتی که کاستی داشت باشد، تکمیل شده به کشور عودت داده می شود و نهایت در دسامبر (آذرماه) هر سال بررسی و نتیجه نهایی اعلام می شود.

وی با تاکید بر این که در دستور العمل شهرهای خلاق برای کشورها سهمیه تعداد شهر در نظر گرفته نشده اضافه کرد:

با این وجود تا به امروز عرف روی یک تا دو شهر بوده است.

به گفته او، فوریه (بهمن) هر سال یونسکو به کشورها اعلام می کند که شهرهای خود را برای حضور در این شبکه بررسی کنند، پس از آن کشورها باید تا آوریل (فروردین) پفراینده تهیه شده خود را به یونسکو ارسال کنند و در خاتمه پاسخ نهایی پس از انجام همه بررسی ها، دسامبر (آذر) اعلام می شود. او اظهار کرد:

در دسامبر امسال 47 شهر از 33 کشور درخواست عضویت داده بودند که پس از تایید آن ها، تعداد شهرهای خلاق به 116 عدد رسید.

به گفته ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو 47 شهر از میان 33 کشوری که امسال شهر نوی را معرفی کرده بودند، 22 شهر نو به عنوان شهرهای نو شبکه شهرهای خلاق یونسکو حضور داشتند. این شهرها تا به امروز در لیست نبوده اند و از منطقه ها جغرافیایی کاملا متفاوت هستند. مدیرکل یونسکو در بیانیه ای درباره لیست شهرهای خلاق امسال گفت:

شبکه شهرهای خلاق یونسکو یک پتانسیل بزرگ است تا نشان دهد فرهنگ تاثیر زیادی روی پیشرفت شهر ها دارد.

از جمله شهرهای عضو شبکه خلاق می توان به بغداد در حوزه ادبیات، بلم در برزیل ، برگن در نروژ، بورگوس و دنیا در حوزه سلیقه در غذا، آستین آمریکا در حوزه رسانه و جیپور هند در حوزه صنایع دستی اشاره کرد. منبع: ایسنا

منبع: کجارو
انتشار: 13 بهمن 1400 بروزرسانی: 13 بهمن 1400 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 1959

به "رشت و اصفهان، بهانه ورود گردشگران به ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشت و اصفهان، بهانه ورود گردشگران به ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید