رهاسازی سالمندان و نوزادان کاهش یافته است

به گزارش مجله آی سیب، تهران (پانا) - مسئولان سازمان بهزیستی کشور در دوران کرونا بارها هشدار داده اند که قرنطینه خانگی شرایط اجتماعی خانواده ها را بهم زده است. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی، آمارهای اختلافات بین زوج ها در این دوران سه برابر افزایش یافته است.

رهاسازی سالمندان و نوزادان کاهش یافته است

به گزارش ایران، همچنین بر اساس گفته های رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور قرنطینه بلندمدت، در خلق پیامدهای آسیب زای روا نشناختی مانند سردرگمی و عصبانیت، ناامیدی، فرسودگی و ناراحتی از شکست های اقتصادی، وحشت زدگی، اضطراب، افسردگی و ترس اثرگذار بوده و تمام گروه های سنی را درگیر نموده است. این نگرانی ها در حالی مورد تأکید نظام روانشناسی است که مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی هم نسبت به تغییر بعضی از آسیب ها هشدار می دهد و به خبرنگارایران می گوید: در حوزه آسیب های اجتماعی ما شاهد دو مسأله ویژه بوده ایم. خشونت خانگی و دیگری خودکشی نوجوانان. این دو موضوع متأثر از دوران کرونا بوده است.

محمود علی گو درباره میزان آسیب های اجتماعی در دوران کرونا به سؤالات پاسخ می دهد.

***

با توجه به فعالیت شما در اورژانس اجتماعی بفرمایید در دوران کرونا شرایط آسیب های اجتماعی در کل کشور بیشتر شده یا کمتر؟

هرعنصری که به فضای اجتماعی ورود پیدا کند، موجب مداخله در عرصه های اجتماعی هم می گردد. این موضوع حتماً تأثیرش را بر جامعه می گذارد درباره کرونا هم این رخ داده است. بعضی وقت ها تأثیر پدیده ها سریع و در بعضی مواقع این تأثیر زمان بر است. با این همه درباره افزایش آسیب های اجتماعی در دوره کرونا نمی توان زود نتیجه گیری کرد. با این حال می توانم بگویم که کرونا در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی قطعاً تأثیر داشته است و اثر هم خواهد داشت البته به این سرعت نمی توانیم اثرات را شناسایی کنیم منظورم این است اثراتی می ماند که ما بعداً شاهدش خواهیم بود.

با این شرح، بفرمایید که شما در این مدت آنالیز نموده اید که میزان آسیب های اجتماعی در چه حوزه هایی بیشتر بوده است؟

با قاطعیت می توانم بگویم در کشمکش های خانوادگی بیشترین مشکل را داشتیم. این همه به این دلیل است که ما در طول زیست اجتماعی به مردم و خانواده ها روش های همزیستی و کنار هم بودن را با هدف زندگی کردن در کنار یکدیگر یاد نداده ایم و همین عدم آموزش خودش را در چنین شرایطی نشان می دهد و خانواده ها در نحوه تعامل با هم دچار اختلال شده اند. مسأله دیگر هم فشارها و آسیب هایی است که در این دوران به دانش آموزان وارد شده است که باید حتماً به آن موضوع توجه کنیم. دانش آموزان بسیار آسیب دیده اند.

وقتی دانش آموزان در ایام تحصیل به مدرسه می رفتند، با گروه همسالانشان در ارتباط بودند، می توانستند مسائل شخصی خودشان را با دوستانشان در میان بگذارند و حتی از مشاور مدرسه یاری می دریافتد. اما هم اکنون در خانه و زیر نظر شدید والدین هستند. آنها با فشارهای روانی که در مسیرتحصیلشان در خانه وجود دارد روبه رو شدند. همه این مسائل فشارهای روحی و روانی به کودک وارد می نماید و موضوع دانش آموزان هم ظرفیت کشمکش خانواده ها را افزایش داده است. موضوع دیگر هم مسأله مادران است که کرونا شرایط آنها را هم تغییر داده است. مراقبت های ویژه از کل خانواده و فشارهایی که در ارتباط باتحصیل بچه هایشان دارند مسائل مختلفی برایشان به وجود آورده است. این فشارها روی مادران شاغل بیشتر است.

این مسائل در خانه مسأله هایی را ایجاد می نماید اما به طور خاص باید بگویم که دو مسأله در این دوران وجود داد؛ یکی خشونت خانگی و دیگری خودکشی و نوجوانان است. این دو موضوع متأثر از دوران کرونا بوده است. همچنین در حوزه خشونت علیه زنان هم تغییرات داشتیم نمی توانیم بگوییم تغییرات بسیار حاد است.

بیشترین مواردی که مردم از اورژانس اجتماعی یاری خواسته اند چه مواردی بوده است؟

در اورژانس اجتماعی مسأله کودک آزاری و همسر آزاری اصلی ترین و بیشترین موارد تماس را به خود اختصاص می دهند حالا در بعضی از استان ها کودک آزاری اول است و در بعضی از استان ها همسر آزاری.

آیا تماس های اورژانس اجتماعی در این دوران بیشتر شده است. بفرمایید از ابتدای امسال تا به امروز اورژانس اجتماعی چند تماس داشته است؟

در 6 ماهه ابتدای امسال، حدوداً 600 هزار تماس در اورژانس اجتماعی داشتیم و در این مدت حدود 300 هزار تماس مرتبط وجود داشته است یعنی تقریباً 50 درصد تماس ها مرتبط بوده است.

با این حجم از تماس ها، چه تعداد پایگاه اورژانس اجتماعی در کشور فعال است و آیا شما مداخلات مستقیم هم دارید؟

با توجه به وظایف اورژانس اجتماعی که در اصل وظایف اش مداخله ای است نه وظایف مشاوره ای در حوزه آسیب های اجتماعی ما 358 مرکز مداخله در کل کشور داریم. در کنار این 358 مرکز مداخله ای 258 پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین، 297خودروی سیار اورژانس اجتماعی و 129 خودروی استیجاری داریم. ضروری است توجه شما را به این نکته جلب کنم که ما در اورژانس اجتماعی شهرهایی داریم که مرکز مداخله دارند اما خودرو ندارند. متأسفانه 160 شهر ما فاقد خودرو هستند این یعنی اورژانس اجتماعی بدون خودرو که به نظرم قابل تأمل است. همکارانم در این160 شهر آژانس می گیرند تا خدمت رسانی را انجام دهند و ضروری است در این حوزه مجلس و دولت یاری نمایند تا در بودجه سال بعد اتفاق خوبی بیفتد.

اما شنیده شده، بودجه آسیب های اجتماعی در سال آینده کاهش پیدا نموده این یعنی بعضی اقدامات و طرح های پیشگیرانه وکلینیکی تعطیل می گردد. بودجه ای که درخواست نموده اید برای این بخش چقدر است مثلاً در مورد بچه ها کار و اعتیاد و...

در حوزه بودجه آسیب های اجتماعی در حال رایزنی و کوشش هستیم و امیدوارم نتیجه بگیریم و آن موقع بیشتر شرح می دهم اما در بودجه سال 1400 اگر قرار باشد حقوق بچه های اورژانس اجتماعی را بر اساس قانون کار، بدون در نظر دریافت شیفت، سختی کار، بدون اضافه کار و روز تعطیل حساب کنیم حدود 270میلیارد تومان پول احتیاج داریم. در حال حاضر بودجه پیش بینی شده زیر 200 میلیارد تومان است و این واقعاً دست ما را برای انجام خدمات می بندد.

شما در مصاحبه ای اعلام کردید که بعضی افراد؛ سالمندان و نوزادان را در خیابان رها می نمایند این پدیده در کجاها بیشتر اتفاق می افتد و آیا فرایند رهاسازی بیشتر شده است؟

شرایط نسبت به روزهای ابتدایی کرونا که ترس و وحشت زیادی بابت کرونا وجود داشت خیلی تغییر نموده و بسیار کم شده است. طبیعتاً آزارهایی که در اوایل کرونا بخصوص شامل سالمندان می شد کاهش پیدا نموده است. در این چند ماه گزارش خاص یا حادی نداشتیم.

اینطور به نظر می رسد که اورژانس اجتماعی هنوز آن طور که باید، در بین مردم شناخته شده نیست و کسی نمی داند در چه مواقعی می تواند از آن یاری بگیرد. چرا اطلاع رسانی ها در این حوزه کم است؟

من خیلی موافق این نظر شما نیستم که اورژانس اجتماعی خیلی شناخته شده نیست. البته که ما باید بیشتر از این شناخته شویم اما درهمین امسال یک پیامک سراسری درباره اورژانس اجتماعی داده شد و در آن پیامک گفتیم در چه مواقعی باید به اورژانس مراجعه کنید. اما ضروری است که بیشتر شناخته شویم در این حوزه هم کل کشور باید کوشش نمایند مثلاً همانگونه که اورژانس پزشکی یا آتش نشانی را معرفی می نمایند باید اورژانس اجتماعی را هم معرفی کنیم. یک نکته ای هم بگویم ما یک تفاوت بنیادین با اورژانس پزشکی و پلیس 110 داریم ؛ افرادی که از این اورژانس ها یاری می خواهند همه به استقبالشان می فرایند اما در اورژانس اجتماعی اینگونه نیست. البته آیین نامه فوریت های اجتماعی که مصوبه دولت است این وظیفه را برعهده صداوسیما گذاشته است. به عنوان کسی که در اورژانس اجتماعی درگیر مسأله هستم، می گویم اورژانس اجتماعی احتیاجمند قانون است ، احتیاجمند یک فرآیند قانونی است که بتواند از ظرفیتش درست استفاده کند و شناخته گردد. هم اکنون به عنوان یک ظرفیت رسمی فعالیت نمی نماید و باید قانون تصویب گردد که بتواند به دقت و درستی و در شرایط بهتری کار کند. الان یکی از اصلی ترین مسائل اورژانس اجتماعی این است که باید قانون داشته باشد.

مردم در چه حوزه هایی می توانند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند؟

مردم می توانند در حوزه های کودک آزاری، همسر آزاری، خشونت خانگی حاد، معلول آزاری، سالمند آزاری، والد آزاری توسط فرزندان، بچه ها خیابانی، خودکشی، اقدام به خودکشی و افکار خودکشی با 123 تماس بگیرند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 16 اسفند 1399 بروزرسانی: 16 اسفند 1399 گردآورنده: isibcase.ir شناسه مطلب: 1488

به "رهاسازی سالمندان و نوزادان کاهش یافته است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رهاسازی سالمندان و نوزادان کاهش یافته است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید